Priester wil studiecentrum opstarten in Zuid-Afrika

Pieter Delanoy geeft jongeren uit de townships van Zuid-Afrka de kans om een opleiding te volgen. Vanavond vrijdag stelt hij zijn nieuw project voor.

In het zesde middelbaar trok Kortrijkzaan Pieter Delanoy naar Zuid-Afrika. Hij maakte heel wat vrienden in de townships. In 2012 richtte hij de vzw Boeta op, een West-Vlaamse vzw die jongeren in Ocean View, een kleurlingenwijk nabij Kaapstad, meer kansen wil geven. Door de studiebeurzen van Boeta kunnen jongeren een opleiding volgen. Wie verder studeert, raakt met wat geluk aan een job en heeft zo een betere toekomst.

“Met de vzw wilden we structureel iets veranderen”, zegt Delanoy. “Ondertussen konden we met sponsorgeld in extra studiebeurzen voorzien en richtten we een straatvoetbalploeg op. Vanavond vrijdag willen we tijdens onze benefiet een nieuw project voorstellen. We zouden graag een huis kopen waar jongeren terechtkunnen voor studiebegeleiding. Ik vermoed dat we 50.000 euro bijeen moeten krijgen. Vanavond vanaf 19 uur organiseren we een kaas- en bieravond in de Vives hogeschool Campus Kortrijk. Op 19 februari concerteert Stef Bos in Brugge. De opbrengst gaat integraal naar het project.”

(bron: Het Nieuwsblad)

vzw Boeta Boeta Foundation