Ocean View community

Ocean View is een kleurlingennederzetting, gelegen langs de M65, op veertig minuten rijden van Kaapstad. Op weg naar het natuurreservaat Cape of Good Hope Nature Reserve, het onderste puntje van de Cape Peninsula (en één van de uiterste punten van het Afrikaanse continent), kom je de duidelijke restanten van de apartheid tegen. Drie dorpen kleuren de M65 net voor je het natuurreservaat binnen rijdt: Masiphumelele, een zwarte township, Ocean View, een kleurlingennederzetting, en Kommetjie, een blank vissersdorp. Ook al ligt de apartheid reeds meer dan 20 jaar achter ons, de scheiding die het regime trok tussen blank, kleurling en zwart blijft tot op vandaag onvermijdelijk.

GESCHIEDENIS OCEAN VIEW

De nederzetting 'Ocean View' is gebouwd in de tijd van de verplichte verhuizingen (Forced Removals), als resultaat van het decreet uit 1967 dat Simon's Town, een naburige havenplaats, 'Enkel Blanke Zone' verklaarde. De vele kleurlingengezinnen, die er vaak welstellend woonden, werden van de ene dag op de andere uit hun huis gezet en zonder veel bezittingen verplaatst naar een barakkennederzetting. Onmiddellijk na de verdrijving leefde bij de kleurlingengroep vooral het gevoel van verlatenheid. Ze werden gedropt op een plaatst waar ze geen enkele binding mee hadden, moesten hun familie en verleden achter laten zonder reden en moesten bovendien op zoek gaan om in de hele groep groep kleurlingen hun vrienden en oude buren terug te vinden. Meteen werd de gemeenschap ook geconfronteerd met de grote problemen van de nederzetting, die vooral gebouwd was om de kleurlingen weg te krijgen uit de blanke zones, maar geen voorzieningen van welke vorm dan ook kon aanbieden. Het gebrek aan transport was het grootste euvel. Veel kleurlingen beschikten niet over eigen vervoer en moesten - als ze al werk hadden - elke dag de 10 km afstand naar Fish Hoek te voet afleggen. Daardoor werden de meeste kleurlingen als het ware gevangenen in hun eigen township, zonder de mogelijkheid om elders naar toe te gaan.

DSC_0321.jpg

Alsof de problemen nog niet groot genoeg waren, werd enkele jaren later ook Noordhoek - Sunnydale per decreet tot 'Enkel Blanke Zone' verklaard.

De kleurlingengemeenschap uit Noordhoek werd meteen ook naar Ocean View getransporteerd. Behalve het gebrek aan voldoende 'blokkes' (woonentiteiten in grote barakken), kwam ook het mentaliteitsverschil als een harde dobber aan. De kleurlingen uit Noordhoek werden gezien als landelijk, Afrikaans-sprekend, minder onderricht en 'onderontwikkeld'.

Daartegenover zag de kleurlingengemeenschap uit Simon's Town zich als stedelijker, Engels opgevoed en vooral als beter opgevoed. Een clash tussen deze twee gemeenschappen was dan ook onvermijdelijk. De jongeren uit deze twee groepen gingen per definitie met elkaar om en door toedoen van het rijzend aantal 'subeems' (illegale drankwinkels) kwam het op wilde avonden vaak tot schermutselingen, soms zelfs met de dood als gevolg. Het duurde jaren vooraleer dit probleem kon opgelost worden. Uiteindelijk zorgde het wegdeemsteren van de verschillen en huwelijken tussen jongeren van beide groepen voor het wegvegen van deze spanningen.

DSC_0090.jpg

Ocean View nu

De grootste problemen waar Ocean View op dit moment mee te kampen krijgt, is bendevorming (de vele georganiseerde gangsterbendes) en de drugsverslaving ('tik') onder de jeugd. Drugstraffic, een heel hoge graad van werkloosheid onder jongeren en ouderen, alcoholverslaving tegen de verveling en tienerzwangerschappen zijn schering en inslag in Ocean View, een 'way of life' waar jongeren doorheen de jaren leerden mee leven. Ocean View staat dan ook geboekstaafd als één van de 15 'gevaarlijkste' zones van Kaapstad, met een hoge prioriteit voor de strijd tegen drugs en criminaliteit.

Opgroeien in Ocean View is niet eenvoudig. Als de jongeren al naar school gaan, dan weten ze dat het na hun middelbare schoolcarrière vaak het einde is van een gepland leven. Toekomstperspectief is er amper en ouders leven met de verzuchting dat ze tevreden mogen zijn als hun kind niet in aanraking komt met drugs of de vele bendes die er huishouden.

DSC_0162.jpg

 

 

Het weinige werk dat er is - in de 'mall' of in Fish Hoek - wordt uitgevochten door een grote groep werkzoekenden en velen van hen hangen dus gewoon rond op straat, wat het onveiligheidsgevoel alleen maar bevordert.

Ondanks dit harde leven, blinken de jongeren uit Ocean View vaak uit als het aankomt op sportprestaties en muzikale talenten.

Dansen zit hen in de genen en wordt vaak ten toon gespreid, zodra er een beat door de straten klinkt en ook op sportvlak schittert de jeugd van Ocean View, al krijgen ze ook hier weinig mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen.