ONDERWIJS

DSC_0364.jpg

Omwille van hun kleur en achtergrond krijgen jongeren uit Ocean View nog steeds niet de kansen die ze verdienen. Voortgezet onderwijs is te duur, voor beurzen vallen ze vaak uit de boot en de meeste van deze jongeren beschikken niet over het materiaal of de fondsen om verder te studeren. Vzw Boeta wil hen een betere toekomst geven. Onderwijs is de sleutel tot succes. Wie studeert, raakt met wat geluk aan een job en kan een leven uitbouwen voor zijn of haar familie.

SAMENLEVINGSOPBOUW

DSC_0621.jpg

Sinds de start in 2012 is de werking van Boeta uitgegroeid tot het ondersteunen van de gemeenschap. We investeren in ontmoetingsplekken en begeleiding van jongeren, sport en spel of transportmogelijkheden voor wie in Ocean View leeft. Zo geven we de hele gemeenschap van Ocean View vleugels.

 

dsc_0069.jpg

STUDIEBEURZEN

We kennen beurzen toe aan jongeren die zich na hun middelbare studies engageren voor een voltijdse vervolgopleiding. Die beurzen vergoeden het inschrijvingsgeld, studiemateriaal en een deel van de reis- en verblijfskosten. Studenten en hun families dragen steeds zelf een deel van de kosten. Zo bouwen we een partnerschap op en behouden we hun waardigheid.

Elk jaar slagen we er in om 3 à 4 nieuwe studenten een studiebeurs toe te kennen. Zo hebben we de afgelopen jaren reeds een tiental studenten ondersteund in hun studies Mechanical Engineering, Industrial Psychology, Teacher and Education, Sports Management, …

TOEKOMSTPLANNEN:

Jaar na jaar vergroten van het aantal studenten dat wordt ondersteund met een studiebeurs

DSC_0271.jpg

ONDERWIJSONDERSTEUNING

Boeta helpt bij het opzetten van een infocentrum en bibliotheek in Ocean View High School. De lagere scholen voorzien we van schoolmateriaal voor elk kind.

Daarnaast is Boeta een structurele partner van Ocean View Library. Geregeld wordt de bib door ons aangevuld met nieuw materiaal, zoals computers, boeken en educatieve spelen.

TOEKOMSTPLANNEN:

  • Uitbouwen van een studiehal waar onze eigen studenten terecht kunnen, evenals leerlingen van Ocean View High School, voor rustig studeren en eventuele bijlessen.
  • Ocean View Library helpen in hun opzet van bijlessen en navormingen
  • De bibliotheek helpen met de uitbouw van hun multimedia en computers, evenals een wifi-zone installeren
DSC_0612.jpg

SPORTCLUBS & JEUGDWERKING

Op straat lonkt geweld, drugs en bendevorming. Vzw Boeta wil kinderen en jongeren daarentegen vleugels geven door de ondersteuning van sportclubs en jeugdwerk, een zinvolle tijdsbesteding. Zo houden we jongeren weg van de straat. Boeta is sponsor van de Ocean View Soccer Club en voorziet in kledij en materiaal. Daarnaast ondersteunen we de diverse wijkcompetities (streetsoccer, netbal, ...) met materiaal.

TOEKOMSTPLANNEN:

  • Meer sportmateriaal om de diverse clubs in Ocean View te ondersteunen
  • De uitbouw van een grote speelhal, zodat jongeren tijdens het weekend, na school en tijdens de vakantie in de hal terecht kunnen voor gezelschapsspellen en tafelspelen
  • De verschillende wijkpleinen van speelpleintjes of permanent sportmateriaal voorzien
DSC_0186.jpg

OPENBAAR VERVOER

In Ocean View is geen veilig of betaalbaar openbaar vervoer. Mensen die minder mobiel zijn of gevaarlijke buurten moeten bezoeken zijn daarom sterk afhankelijk van hun eigen gemeenschap. Vzw Boeta kocht een 'Boetabusje' waardoor Ocean View nu beschikt over eigen gratis en veilig vervoer.

TOEKOMSTPLANNEN:

Aankoop van een tweede 'Boetabusje' zodat nog meer mensen de hoge taxi-kosten kunnen vermijden

DSC_0271 (2).jpg

STRAATHOEKWERK

Met onze straathoekwerking ondersteunen we onder andere diverse 'soup kitchens' en armenkeukens.


ONS TEAM IN OCEAN VIEW

Een Boeta-team van lokale medewerkers volgt de projecten van vzw Boeta op in Ocean View en is de spil tussen de studenten, de kleurlingengemeenschap en onze Vlaamse vzw. Ons lokaal team bestaat uit enthousiaste en betrokken leden van de townshipgemeenschap, die elk op hun manier heel actief zijn in Ocean View. In samenspraak met de Vlaamse tak houden ze nauw contact met onze studenten, volgen ze de diverse activiteiten die we ondersteunen op en signaleren ze problemen in de township.

Mark Simons - rond.JPG

Mark Simons - als papa van eerder gesteunde studenten (Keegan en Keanu Simons-Barron) kent hij vzw Boeta maar al te goed. Daarnaast is hij vanuit zijn werk in de Ocean View Mediclinic een bekend figuur voor heel wat inwoners van Ocean View. Voorheen spraken ze hem regelmatig aan met vragen over de werking en de projecten van onze vzw en nu kan hij terecht een ‘spilfiguur’ genoemd worden. Samen met Carmen Fowkes zal Mark de beursaanvragen opvolgen en begeleiden.

Henri Davis - rond.JPG

Henri Davis - Henry is werkzaam als ‘head supervisor’ in de katholieke school Springfield. Daar leerde hij het slaan van de zweep kennen omtrent opvolging van patrimonium en materiaal. Vanuit deze achtergrond beheert hij alle goederen van vzw Boeta, evenals de ‘Boeta-combi’. Hij verzorgt de combi niet alleen, maar overziet ook het gebruik en de opvolging van onze vervoersmiddelen.

 
Carmen Fowkes - rond.JPG

Carmen Fowkes - Carmen is hoofdbibliothecaris van Ocean View Library. Al jaren zet ze zich in voor de jongeren van Ocean View door samen met de andere bibliotheekmedewerkers bijlessen, vakantie-activiteiten en begeleiding aan te bieden. Ocean View Library zal één van de spilplaatsen worden van waaruit mensen in contact zullen kunnen komen met The Boeta Foundation.

Darrol Fawkes - rond.JPG

Darrol Fowkes - Carmen wordt in het dagdagelijkse leven bijgestaan door haar man Darrol. Als DJ en organisator van tal van muzikale, feestelijke en gemeenschapsactiviteiten kent hij het gros van de jeugd van Ocean View. Via zijn Open Air Battles en rap-shows zet hij zich al jaren in voor ‘de stem van de jeugd’ in de township. Hij zal het maandelijkse contact met de studenten en de lokale opvolging voor zijn rekening nemen.

middelkop2.JPG

Jessica Middelkop - als alleenstaande moeder weet Jessica maar al te goed hoe moeilijk het soms is om de eindjes aan mekaar te knoppen. Ze werkte lang in de financiële wereld, maar moest door gezondheidsredenen haar job stop zetten. Ze is al jaren ondersteunend betrokken op Ocean View Soccer Club en zal de financiële en administratieve kant van het Boetaverhaal opvolgen.